Alberdingk Thijm Scholen is koploper als het gaat om ICT-toepassingen in het onderwijs. Via deze site verwijzen wij door naar de verschillende 'spaces' die onderdeel zijn van Techspace. Te weten: Robospace, Makerspace, Mediaspace en nog in ontwikkeling Musicspace.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak over de mogelijkheden.

Voor medewerkers van Alberdingk Thijm Scholen hebben wij een aparte website waar o.a. gereserveerd kan worden.