• Nieuws
  • Media
  • ATlas
  • Robots
  • Oh-Bot

De leerlingen van diverse ATlasgroepen kwamen de afgelopen week bij ons en hebben de robospace bezocht.

De ATlasgroep biedt in deeltijd onderwijs aan cognitief hoogbegaafde leerlingen van basisscholen uit Hilversum, de Wijdemeren en de BEL-gemeenten die onder de Alberdingk Thijm Scholen vallen.

Gedurende een schooljaar volgen de diverse groepen meerdere uitdagende workshops in de Techspace. Op 2 juni was het derde en laatste bezoek van dit schooljaar. Naast inhoudelijke kennis over diverse moderne technieken, zoals robotica, werd tijdens deze workshops nadrukkelijk aandacht besteed aan vaardigheden als samenwerken, elkaar helpen en jezelf bijsturen wanneer je tegen grenzen aanloopt.

ATlas 3 is drie uur lang in Techspace aan het programmeren geweest met de Fable robotarm. Wat een concentratie en doorzettingsvermogen werd er getoond! Er komt veel programmeerwerk bij kijken om de robotarm de opdrachten uit te laten voeren. Goede samenwerking, nauwkeurig het stappenplan volgen en op het juiste moment de leiding nemen, waren vereisten om tot een goed resultaat te komen.

Groep 5, 6 en 7 van ATlas 2 en 4 werkten met de Oh-Bot, een robothoofd wat ze leerden besturen en programmeren.

Werken met de ‘Ohbot’ betekent ook nauwgezet werken, initiatief nemen, samenwerken, elkaar raad geven en de gegeven raad opvolgen. De leerlingen leerden door te zetten wanneer het programma je in de steek liet en je opnieuw moest beginnen. Er werden hele originele/creatieve programma’s geschreven en successen werden gevierd en gedeeld. Als afsluiter hebben we met de Mecano robot gedanst en geknuffeld en naar zijn verhalen geluisterd.

Werken met de leerlingen van de diverse Atlas-groepen was weer heel uitdagend en interessant!